U bent hier: Home › Privacy Statement

Privacy_Statement

Privacy Statement

Vereniging voor patiënten met EPP, gevestigd te Nieuw Amsterdam aan de Aak 3, streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Vereniging voor patiënten met EPP verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij bij uw inschrijving:

  • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
  • geboortegegevens, geslacht
  • contributiebijdrage per jaar
  • pasfoto (of ander beeldmateriaal) alleen op vrijwillige basis

Van WAR leden uit de zorgsector verwerken wij:

  • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
  • functie
  • geslacht

De volgende persoonsgegevens verwerken wij van klanten, leveranciers en overige relaties:

  • Naam
  • contactgegevens
  • functie

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Vereniging voor patiënten met EPP verwerkt uw persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen.

Vereniging voor patiënten met EPP verwerkt de persoonsgegevens van bestuursleden, leden en WAR-leden van Vereniging voor patiënten met EPP omdat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, danwel omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de betaling van de contributie.

Persoonsgegevens van War-leden in de zorgsector worden tevens verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor het contact met hen. 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of de website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Wij maken op onze website geen gebruik van Cookies, dit omdat wij gewoon een vereniging zijn die geen gegevens extra nodig hebben buiten die u zelf aan ons heeft doorgespeeld. 

Doel verwerking persoonsgegevens

Ons doel is om u zo goed mogelijk te helpen als patiënt of familielid. Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig.

De dienstverlening van Vereniging voor patiënten met EPP is gericht op het ondersteunen van lotgenoten. 

Persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, leveranciers en overige relaties worden verwerkt voor het onderhouden van contacten en het sluiten van mogelijke overeenkomsten.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in een veilige omgeving los van de website opgeslagen en kunnen alleen worden ingezien door de bestuursleden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern beleid om ervoor te zorgen dat onze diensten zodanig worden ingericht en er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Bestuursleden van Vereniging voor patiënten met EPP heeft alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens Vereniging voor patiënten met EPP diensten verlenen, is Vereniging voor patiënten met EPP met hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Met de verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen.

Bewaartermijnen

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren.

Persoonsgegevens worden op een eerder moment verwijderd indien Vereniging voor patiënten met EPP het bericht van u ontvangt om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen.

Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via pr@epp.info of per brief aan Secretariaat, Aak 3, 7833 DV in Nieuw Amsterdam

Gegevens Data Security Officer:

de heer Danny de Roode

pr@epp.info of 070 – 321 37 87 

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging voor patiënten met EPP, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Nieuws
Nieuwsarchief
Nieuwsbrief
Kranten en tijdschriften
YouTube
Vraag & antwoord
Literatuur
Links
Fotoalbums
Privacybeleid
Een zeldzame ziekte
Wat is E.P.P.?
Onderzoek
Behandeling
Psychosociale problemen
Patiëntenvereniging
Bestuur / Commissies
Wetenschappelijke Adviesraad
Forum
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...